Meistaravörn í hjúkrunarfræði 27. maí 2003

Sigríður Magnúsdóttir hjúkrunarfræðingur ver meistararitgerð sína, “Upplifun fjarstaddra feðra á föðurhlutverki sínu”, föstudaginn 30. maí 2003, kl. 14:00.
Vörnin fer fram í stofu C-103 á fyrstu hæð í Eirbergi, Eiríksgötu 34.
Leiðbeinandi: Dr. Marga Thome
Prófdómarar: Dr. Jónína Einarsdóttir og dr. Ólöf Ásta Ólafsdóttir

ÚTDRÁTTUR
Tilgangur þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn og skilning á því hvernig fjarstaddir feður, feður sem aldrei hafa rekið heimili og búið með barnsmæðrum sínum og börnum, upplifa föðurhlutverk sitt. Tilgangurinn er einnig að öðlast innsýn í hvað gæti stuðlað að auknum samskiptum feðra við börn sín. Rannsóknir á tengslamyndun barna og foreldra hafa leitt í ljós að skortur á afskiptum föður í uppeldi barns eykur líkurnar á að barninu vegna almennt verr en ella í lífi sínu. Leitast er við að gera sýnilega merkingarbæra veröld feðra í þessari aðstöðu, upplifun þeirra og reynslu. Rannsóknin er eigindleg og var aðferð túlkandi fyrirbærafræði notuð. Tekin voru viðtöl við sex fjarstadda feður, 27 til 39 ára gamla, sem áttu börn á aldrinum eins til tólf ára. Rætt var við hvern föður tvisvar sinnum.
Flest viðtölin fóru fram á heimilum viðmælendanna. Þau voru hljóðrituð og síðan skráð niður til að gera textann aðgengilegan til túlkandi greiningar. Heimilisumhverfi þátttakenda gaf rannsakandanum einnig tilefni til túlkunar á upplifun viðmælenda á föðurhlutverkinu.

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að upplifun fjarstaddra feðra á föðurhlutverki sínu sé flókin, sérstök og margbreytileg upplifun á foreldrahlutverki. Tvö meginþema birtust: “Að vaxa inn í föðurhlutverkið” og “Hindranir”

Fyrri meginþemaþátturinn, “Að vaxa inn í föðurhlutverk sitt” sýnir hvernig feðurnir axla ábyrgð, gangast við börnum sínum og sýna vilja og löngun til að vera þátttakendur í lífi barnanna og hafa áhrif á uppeldi þeirra og framtíð, á svipaðan hátt og aðrir feður í samfélagi nútímans. Stuðningur vina, vandamanna og samfélagsins í heild stuðlar að farsælum samskiptum þeirra við börn sín.
Seinni þemaþátturinn, “Hindranir”, sýnir hvernig utanaðkomandi öfl geta hindrað fjarstadda feður í að vaxa inn í föðurhlutverkið og hindrað þá í að mynda tilfinningabönd við börn sín. Þögn og tvískinnungur samfélagsins um hlutskipti þeirra, erfileikar í samskiptum við barnsmóður, erfiðleikar vegna aðgengis að börnum sínum, skortur á samfélagsþjónustu og opinber lög og reglugerðir, fæla fjarstadda feður frá nánum samskiptum við börn sín og gerir þeim erfitt fyrir að vera það foreldri sem þeir vilja og telja sig eiga rétt á að vera.
Rætt er um breytingar sem gera þarf í opinberri þjónustu til handa fjarstöddum feðrum sem auðvelda myndi þeim og börnum þeirra að mynda eðlileg, nærandi og farsæl tilfinningatengsl.

Deildu með öðrum ...Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Reddit
Reddit
0