Þrjú forgangsmál félagsins

Jafnar framfærsluskyldur foreldra

Framfærsluskyldur og opinber stuðningur við foreldra verði samræmdur án tillits til lögheimilisskráningar barns.

Mál sem tengjast baráttu fyrir samræmdri framfærsluskyldu foreldra:

  • Jöfn búseta barns á tveimur heimilum meginregla þegar foreldrar búa ekki saman.
  • Sameiginleg forsjá verði meginregla óháð sambúðarstöðu foreldra frá fæðingu barns.

Umgengnistálmanir

Stjórnvöld komi í veg fyrir tilhæfulausar umgengnistálmanir án tafar.

Mál sem tengjast baráttu gegn tilefnislausum umgengnistálmunum:

  • Að flýtimeðferð eigi við í umgengnis-, lögheimilis-, og forsjármálum þegar barn er lítið sem ekkert í samvistum við annað foreldrið vegna ágreinings foreldra.
  • Að samþykki beggja forsjárforeldra þurfi fyrir flutningi á lögheimili barns úr einu skólahverfi í annað.
  • Að borin verði kennsl á foreldraútilokun sem ofbeldi á barni og ofbeldi í nánum samböndum sem beinist gegn foreldri og bitni á barni.
  • Að tekið verði mið foreldraútilokun við meðferð dóms- og úrskurðarmála og viðurkennt að sú hegðun stríði gegn hagsmunum barns.
  • Að foreldrar njóti jafnræðis í hvívetna við meðferð ágreiningsmála hvað varðar börn þeirra.
  • Að úrræðum og fjármagni verði veitt í eftirfylgni með erfiðum forsjár- og umgengnismálum og leyfi inngrip séu samningar eða úrskurðir ekki virtir.

Jöfn búseta

Foreldrum verði heimilt að semja um að barn hafi lögheimili á báðum heimilum.

Jöfn búseta barns á tveimur heimilum meginregla þegar foreldrar búa ekki saman.

Mál sem tengjast baráttu fyrir jafnri búsetu sem meginreglu:

  • Framfærsluskyldur og opinber stuðningur við foreldra verði samræmdur án tillits til lögheimilisskráningar barns.
  • Sameiginleg forsjá verði meginregla óháð sambúðarstöðu foreldra frá fæðingu barns.