Félag um foreldrajafnrétti leitar eftir svari við eftirfarandi spurningum frá einstaklingum og flokkum sem bjóða sig fram í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Munt þú eða þinn flokkur beita sér fyrir því á komandi kjörtímabili:

  1. barnaverndarnefnd verði faglega skipuð?
  2. barnaverndarnefndum verði fækkað með samvinnu á milli sveitarfélaga?
  3. barnaverndarstarfsmönnum verði fjölgað til að bæta málsmeðferð í barnaverndarmálum?
  4. fjárhagsaðstoð sveitarfélaga taki mið af börnum á heimili óháð lögheimilisskráningu?
  5. að grunnskólabörn með sérþarfir fái greiningu á vanda sínum innan þriggja mánaða frá tilvísun nemendaverndarráðs?

Vinsamlega sendið svör við spurningum þessum á stjorn@foreldrajafnretti.is þar sem fram kemur:

Gott væri ef svör við spurningunum væru sett inn í töflu samanber hér að neðan (getið afritað töfluna og breytt innihaldi):

[Sveitarfélag], [Flokkur], [Frambjóðandi], [Númer á framboðslista]
Spurning Afstaða Afstaða hvers
1. Já/Nei Flokksins/Frambjóðanda
2. Já/Nei Flokksins/Frambjóðanda
3. Já/Nei Flokksins/Frambjóðanda
4. Já/Nei Flokksins/Frambjóðanda
5. Já/Nei Flokksins/Frambjóðanda

Til skýringa er vert að geta þess að ekkert að ofangreindum atriðum krefst þess að Alþingi samþykki lagabreytingar. Sveitarstjórnir geta framkvæmt þessar breytingar og í sumum tilfellum einstakir flokkar í sveitarstjórn:

  1. Hver og einn flokkur sem skipar sæti í barnaverndarnefnd getur ákveðið að skipa sína fulltrúa faglega. Barnaverndarnefndir taka ákvarðanir sem geta verið verulega íþyngjandi fyrir börn og foreldra þeirra. Mikilvægi þess að slíkar ákvarðanir séu teknar á faglegum grunni er mikið. Jafnvel þó margar barnaverndarnefndir hafi sérfræðinga í vinnu, þá er ákvörðun barnaverndarnefnda á hendi nefndarinnar sjálfrar. Börn og foreldrar eiga rétt á því að einstaklingar í nefnd hafi yfirgripsmikla þekkingu á því sviði barnaverndar.
  2. Það eru nokkur dæmi um að sveitarfélög hafi sameinast um félagsþjónustu og barnavernd. Með fækkun barnaverndarnefnda er hægt að auka á skilvirkni og fagmennsku í barnaverndarstarfi. Ekkert er því til fyrirstöðu að ein barnaverndarnefnd sjái t.d. um allt höfuðborgarsvæðið annað en að sveitarstjórnirnar komi sér saman um samstarf.
  3. Mikið álag í barnavernd er líklega ein helsta orsök mistaka við vinnslu barnaverndarmála. Álag í barnavernd á Íslandi er margfallt á við barnavernd á Norðurlöndunum. Fjölgun starfsmanna í barnavernd er líklega einn mikilvægasti þátturinn til að mæta málsmeðferð.
  4. Um þriðjungur barna á Íslandi eiga tvö heimili og annað heimili barns er sagt barnlaust. Barnafátækt er hvergi meiri en á þessum heimilum barna sem kerfið hefur skilgreint sem barnlaus heimili. Sveitarfélög geta ákveðið að styðja með sambærilegum hætti við bæði heimili barns þegar kemur að heimildargreiðslum í fjárhagsaðstoð og við úthlutun íbúða á vegum sveitarfélaga.
  5. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að íslenskt skólakerfi er að glíma við mikinn vanda og í umræðunni hafa komið fram efasemdir um skóla án aðgreiningar. Vandamálið liggur ekki hvað síst í því að mörg börn með mikinn vanda fá seint og jafnvel ekki greiningu á í hverju vandinn liggur. Biðlisti eftir frumgreiningu er víða um ár eða meira og þurfi barnið á greiningu á 3. stigs stofnun tekur við önnur árs bið. Skólar fá ekki stuðning frá ríkinu til þess að takast á við vanda barnanna fyrr en greining frá 3. stigs stofnun liggur fyrir. Mörg börn komast ekki á biðlista þar sem skólar eiga það til að forgangsraða á biðlistann.

Svör frambjóðenda verða birt og auglýst upp fyrir kosningar.

Með fyrirfram þökk,

Stjórn Félags um foreldrajafnrétti.

Deildu með öðrum ...Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Reddit
Reddit
0