Siðareglur félagsins

//Siðareglur félagsins
Siðareglur félagsins 2018-05-15T23:28:00+00:00

1. grein

Stjórnarmaður leitast við að gera ekkert það sem til vanvirðu má teljast fyrir félagið eða málefni þess. Honum ber að forðast hvaðeina sem rýrt gæti álit almennings á starfi félagsins eða skert hagsmuni þá er félagið stendur fyrir. Stjórnarmaður skal jafnan sýna drengskap í skiptum sínum við aðra stjórnarmenn.

2. grein

Stjórnarmaður skal vera með óflekkað mannorð og sitji ekki undir ákæru eða hafi verið dæmdur fyrir ofbeldi.

3. grein

Stjórnarmanni er ljós persónuleg ábyrgð á öllu sem hann skrifar. Hann hefur í huga að almennt er litið á hann sem stjórnarmann félagsins þó að hann komi fram utan starfssviðs félagsins, í riti eða ræðu.

4. grein

Siðareglur þessar setja ekki hömlur á tjáningarfrelsi stjórnarmanna sem skrifa undir fullu nafni um afmarkaða þætti í fjölmiðlum, til dæmis gagnrýni, þar sem persónulegar skoðanir höfundar eru í fyrirrúmi, enda stangist það ekki á við 1. grein þessara reglna.

5. grein

Hver sá sem telur að stjórnarmaður hafi brotið framangreindar reglur og á hagsmuna að gæta, getur kært ætlað brot til formanns og varaformanns félagsins. Stjórn félagsins tekur kæruna fyrir á fundi innan viku og kveður á um rökstuddan úrskurð svo fljótt sem kostur er. Kærða skal gefinn kostur á að gera grein fyrir sjónarmiði sínu.
Stjórnin greinir brot í flokka eftir eðli þeirra:
a) ámælisvert
b) alvarlegt
c) mjög alvarlegt
Verði stjórnarmenn vísir að því að brjóta siðareglur þessar, þá getur stjórnarmanni verið vikið úr stjórn félagsins á grundvelli 6. gr. laga félagsins.

Siðareglur þessar voru samþykktar á stjórnarfundi þann 1. mars 2012.